เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย-น้ำล้นตลิ่ง พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก 31 จังหวัดทั่วประเทศ

เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย-น้ำล้นตลิ่ง พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก 31 จังหวัดทั่วประเทศ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053