‘องค์การอนามัยโลก’ชื่นชมการทำงานด้านสาธารณสุขของไทย พร้อมสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับโลก

‘องค์การอนามัยโลก’ชื่นชมการทำงานด้านสาธารณสุขของไทย พร้อมสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายระดับโลก

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053