รายการ เคลียร์ -คัด ชัดเจน

IMG_2325-1414-444 IMG_2315-1414-444

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” สถานการณ์ขยะในประเทศไทย” โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สนทนาถึง ปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญและต้องดำเนินการอย่งเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง รายละเอียด ติดตามชมได้จากรายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมีนาย ส.กรกช ยอดไชย เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053