เฝ้าระวังพายุไต้ฝุ่น’มังคุด’ กระทบไทย16 -19ก.ย. เตือนภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ รับมือฝนตกหนัก

เฝ้าระวังพายุไต้ฝุ่น’มังคุด’ กระทบไทย16 -19ก.ย. เตือนภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ รับมือฝนตกหนัก

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053