เร่งช่วยเหลือ 3 หมู่บ้าน ในอ.เมืองบึงกาฬ ยังมีน้ำท่วมขังสูง ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า80ครัวเรือน

เร่งช่วยเหลือ 3 หมู่บ้าน ในอ.เมืองบึงกาฬ ยังมีน้ำท่วมขังสูง ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า80ครัวเรือน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053