เคลียร์พื้นที่ เครนล้มเกี่ยวสายไฟล้มทับรถยนต์-ต้นไม้ ซ.ศาลาแดง กฟน.เร่งซ่อมจ่ายกระแสไฟให้ใช้ได้

เคลียร์พื้นที่ เครนล้มเกี่ยวสายไฟล้มทับรถยนต์-ต้นไม้ ซ.ศาลาแดง กฟน.เร่งซ่อมจ่ายกระแสไฟให้ใช้ได้

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053