เร่งพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง สอดคล้องแผนงบปี62และยุทธศาสตร์ชาติ

เร่งพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง สอดคล้องแผนงบปี62และยุทธศาสตร์ชาติ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053