รายการ เคลียร์ -คัด ชัดเจน

IMG_2588-1111 IMG_2585-111

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” ร้านธงฟ้าประชารัฐ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน” โดยมี นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ สนทนาถึง รัฐบาลเดินหน้าโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” มุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้ม่ีรายได้น้อยทั้งค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ ค่าเดินทาง รายละเอียด ติดตามชมได้จากรายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมีนาย อรรฑิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053