น้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ำแม่กลอง-เขตเทศบาลเมืองราชบุรี หลัง2เขื่อนใหญ่กาญจนบุรีระบายน้ำ

น้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ำแม่กลอง-เขตเทศบาลเมืองราชบุรี หลัง2เขื่อนใหญ่กาญจนบุรีระบายน้ำ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053