เตือน!! 38 จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนัก เฝ้าระวัง6แม่น้ำสายสำคัญเพิ่มระดับสูงล้นตลิ่ง

เตือน!! 38 จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนัก เฝ้าระวัง6แม่น้ำสายสำคัญเพิ่มระดับสูงล้นตลิ่ง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053