ข่าวดี!! รัฐคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทดลองจ่ายคืน’พ.ย.61-เม.ย.62′

ข่าวดี!! รัฐคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทดลองจ่ายคืน’พ.ย.61-เม.ย.62′

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053