พบ 2 ศพ ที่สูญหายจากน้ำป่าหลากฯศูนย์พักพิงฯบ้านแม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

พบ 2 ศพ ที่สูญหายจากน้ำป่าหลากฯศูนย์พักพิงฯบ้านแม่ละอูน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053