ยึดทรัพย์นายทุนเงินกู้นอกระบบ เก็บดอกเบี้ยโหด ปูพรม7จุดที่กาฬสินธุ์ เตรียมส่งคืนโฉนดที่ดินให้ชาวบ้าน

ยึดทรัพย์นายทุนเงินกู้นอกระบบ เก็บดอกเบี้ยโหด ปูพรม7จุดที่กาฬสินธุ์ เตรียมส่งคืนโฉนดที่ดินให้ชาวบ้าน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053