รายการ NBT มีคำตอบ ตอนพิเศษ

IMG_3831-1111

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๓๐ – ๒๒.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ NBT มีคำตอบ ตอนพิเศษ “การแก้ไขปญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีนางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล ป็นพิธีกรร่วมสนทนา โดยมี พันตำรวจเอก สรเสริฐ ใช้สถิตย์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๑ พันตำรวจเอก ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๔ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการรองผู้ว่การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรมและก่อสร้าง) นายดำรงค์ วรรธกสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการก่อสร้างศูนย์การค้า The Taseo Town สนทนาถึงปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครที่ยังคงเป็นปัญหา มีหลายหน่วยงานได้พยายามหามาตรการต่างๆ มาบับคับใช้เพื่อแก้ไขปัยหาจราจร รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการ NBT มีคำตอบ ตอนพิเศษ “การแก้ไขปญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรายการนี้เป็นสื่อกลางที่พร้อมทั้งส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์เหล่านั้นไปยังหน่วยงานทีเกี่ยวข้องแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆ ได้ทุกช่องทาง ทั้งทาง Facebook Live NBT ๒ HD หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่ง ๐๒ ๒๗๕๔๒๒๕ หรือ ทาง ตู้ ปณ ๑๑๑๑ และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053