เคลียร์คัด ชัดเจน 3 ต.ค. 61 ตอน : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและการลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยว

เคลียร์คัด ชัดเจน 3 ต.ค. 61 ตอน : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและการลดหย่อนภาษีเพื่อการท่องเที่ยว

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053