‘นายกฯ’ประชุมคณะกรรมการ EEC ขอทุกฝ่ายทำงานในสิ่งที่ถูกต้อง เร่งสร้างความใจโครงการสำคัญของประเทศ

‘นายกฯ’ประชุมคณะกรรมการ EEC ขอทุกฝ่ายทำงานในสิ่งที่ถูกต้อง เร่งสร้างความใจโครงการสำคัญของประเทศ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053