รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_2027-1111 IMG_2041-1111

วันพฤหัสบดี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” แก้ปัญหาแรงงานไทย ลักลอบทำงานเกาหลี” โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สนทนาถึง ปัญหาแรงงานไทยในต่างประเทศก็เป็นปัญหาที่ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขกันอย่างต่่อเนื่อง รายละเอียด ติดตามชมได้จากรายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมีนางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุูกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053