ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

254660-1111-1111 254648-1111-7777

ค่ำวานนี้ (8 ต.ค. 61) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร / มี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ , นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธาณสุข , นายแพทย์เกียรติภูมิ วงระจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และนางสุดฤทัย เลิศเกษม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เฝ้า รับเสด็จ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธาณสุข และ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงระจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ จากนั้น ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ “ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” ช่วง “TALK TO THE PRINCESS” ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม / โดยมี นายธโนทัย เอื้ออมรรัตน์ , นายภัคพล สีสา , และนางสาวอธิชา รักษลิขิต เป็นผู้ดำเนินรายการ /สำหรับรายการ “ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้” เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT HD หมายเลข 2 ทุกวันเสาร์ เวลา 20 . 30 น.ถึง 21. 30 น …/

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053