รายการ ใจฟ้า

IMG_5464-9999-9999 IMG_5502-1111

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕ .๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุจัดรายการสด รายการใจฟ้า ในวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เสนอในตอน ” ร้านอาหารถนัดแดก” จัดรายการโดย พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ ท่านเจ้าคุณอลงกรตพระครูปลัดไพรินทร์ และนางพรอัปสร นิลจินดา เป็นผู้ดำเนินรายการ สามารถติดตามชมรายกาใจฟ้าได้ทุกวันพุธ เวลา ๑๔ .๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าวๅภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053