ปิดจราจรรอบพื้นที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9 สนามหลวงเริ่ม 07.00น.พรุ่งนี้(13ต.ค.61)

ปิดจราจรรอบพื้นที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9 สนามหลวงเริ่ม 07.00น.พรุ่งนี้(13ต.ค.61)

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053