13ต.ค.เชิญชวนประชาชนทำบุญตักบาตรและในเวลา19.00น.ร่วมกันจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

13ต.ค.เชิญชวนประชาชนทำบุญตักบาตรและในเวลา19.00น.ร่วมกันจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053