เปิดยุทธศาสตร์พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ว่าฯกนอ.คนใหม่ เร่งสานต่อเมกะโปรเจกต์ในEEC รับลงทุนต่อเนื่อง

เปิดยุทธศาสตร์พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ว่าฯกนอ.คนใหม่ เร่งสานต่อเมกะโปรเจกต์ในEEC รับลงทุนต่อเนื่อง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053