เตรียมพื้นที่สนามหลวงจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เตรียมพื้นที่สนามหลวงจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053