รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_7697-2222-2222 IMG_7683-222-222

วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” กกต. เปิดลงทะเบียรองค์กร เพื่อส่งผู้สมัคร ส.ว.” โดยมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สนทนาถึง ประเด็นที่ทางคณะกรรมการเลือกตั้งหรือ กกต. ได้เปิดลงทะเบียรองค์กรที่มีสิทธิ์แนะนำชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053