รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_7553-111-1111 IMG_7536-2222-2222

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” Thailand Energy Awards 2019″ โดยมี นายยุงยุทธ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนางานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053