แมวน้ำแอฟริกาใต้จากเขาดิน ย้ายไปที่สวนสัตว์ขอนแก่น ตรวจสุขภาพ และปรับสภาพให้ชินกับพื้นที่ใหม่

แมวน้ำแอฟริกาใต้จากเขาดิน ย้ายไปที่สวนสัตว์ขอนแก่น ตรวจสุขภาพ และปรับสภาพให้ชินกับพื้นที่ใหม่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053