ทั่วไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง ช่วง 20-22 ต.ค. นี้ เฝ้าระวังภาคใต้ ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป ฝนตกหนัก

ทั่วไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง ช่วง 20-22 ต.ค. นี้ เฝ้าระวังภาคใต้ ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป ฝนตกหนัก

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053