จิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองรังสิตฯ ป้องกันน้ำท่วมขัง-ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค

จิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองรังสิตฯ ป้องกันน้ำท่วมขัง-ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053