จับนายทหารขนยาบ้า 6 แสนเม็ด ไอซ์ 6 กก. ที่สุราษฎร์ธานี พลาดขับรถตกข้างทาง

จับนายทหารขนยาบ้า 6 แสนเม็ด ไอซ์ 6 กก. ที่สุราษฎร์ธานี พลาดขับรถตกข้างทาง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053