มีคำสั่งให้ออก ข้าราชการ ปปง. อ้างชื่อ”พล.อ.ประวิตร” รีดทรัพย์นักธุรกิจ – ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง

มีคำสั่งให้ออก ข้าราชการ ปปง. อ้างชื่อ”พล.อ.ประวิตร” รีดทรัพย์นักธุรกิจ – ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053