วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ‘นายกฯ’ นำครม. ปลูกต้นพะยูง หนึ่งในไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ58ชนิด

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ‘นายกฯ’ นำครม. ปลูกต้นพะยูง หนึ่งในไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ58ชนิด

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053