ฝนตกต่อเนื่องถึง22 ต.ค. ภาคเหนือ กลางตอนบน อีสาน และตะวันออก ระวัง!! น้ำท่วมฉับพลัน – น้ำป่าหลาก

ฝนตกต่อเนื่องถึง22 ต.ค. ภาคเหนือ กลางตอนบน อีสาน และตะวันออก ระวัง!! น้ำท่วมฉับพลัน – น้ำป่าหลาก

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053