ไม่ยุบศึกษาภัณฑ์ ‘สกสค.’ยืนยันสาขาราชดำเนิน ปิดปรับปรุงชั่วคราว เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการตลาด

ไม่ยุบศึกษาภัณฑ์ ‘สกสค.’ยืนยันสาขาราชดำเนิน ปิดปรับปรุงชั่วคราว เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการตลาด

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053