รายการ เคลียร์ – คัด ชัดเจน

IMG_0609-8888-8888 IMG_0598-8888-88888

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น ” ทปอ.เปิดเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสนช. ปลดล็อกกัญชาเป็นยารักษาโรค” โดยมมี นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนทนาถึง ประเด็นการปลดล็อกกัญชาเพื่อการรักษาโรค ซึ่งทาง สนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้เดินหน้าผลักดันกฎหมายดังกล่าว รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053