ประเมินส่งออกข้าวไทยปีหน้า ลดเหลือ10ล้านตัน หลังหลายประเทศนำเข้าไปเก็บสต๊อกไว้

ประเมินส่งออกข้าวไทยปีหน้า ลดเหลือ10ล้านตัน หลังหลายประเทศนำเข้าไปเก็บสต๊อกไว้

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053