‘ประชาธิปัตย์’ประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรค 11 พ.ย. พร้อมส่งผู้สมัครเลือกตั้ง หลังรัฐบาลประกาศไทม์ไลน์

‘ประชาธิปัตย์’ประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรค 11 พ.ย. พร้อมส่งผู้สมัครเลือกตั้ง หลังรัฐบาลประกาศไทม์ไลน์

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053