‘รวมพลังประชาชาติไทย’ เปิดสำนักงานใหญ่พรรคอย่างเป็นทางการ มั่นใจกิจกรรมเดินคารวะแผ่นดิน ผลตอบรับดี

‘รวมพลังประชาชาติไทย’ เปิดสำนักงานใหญ่พรรคอย่างเป็นทางการ มั่นใจกิจกรรมเดินคารวะแผ่นดิน ผลตอบรับดี

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053