น้ำท่วมเขตเทศบาลฯนครศรีธรรมราช หลังฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ‘ชลประทาน’ ระดมสูบน้ำ

น้ำท่วมเขตเทศบาลฯนครศรีธรรมราช หลังฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ‘ชลประทาน’ ระดมสูบน้ำ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053