ไทยเดินหน้าความสัมพันธ์กับแอฟริกาใต้ เพิ่มมูลค่าการค้า-ลงทุน ที่ต่างเป็นคู่ค้าอันดับ1 ในแต่ละภูมิภาค

ไทยเดินหน้าความสัมพันธ์กับแอฟริกาใต้ เพิ่มมูลค่าการค้า-ลงทุน ที่ต่างเป็นคู่ค้าอันดับ1 ในแต่ละภูมิภาค

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053