ถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานอาชีวะสร้างสุข สู่ชายแดนใต้ 26 ธ.ค. 61

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานอาชีวะสร้างสุข สู่ชายแดนใต้ 26 ธ.ค. 61

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053