‘ป.ป.ช.’ มีมติ 5 ต่อ 3 ยกคำร้อง ปมนาฬิกาหรูของ ‘พล.อ.ประวิตร’ เหตุมีมูลไม่เพียงพอ

‘ป.ป.ช.’ มีมติ 5 ต่อ 3 ยกคำร้อง ปมนาฬิกาหรูของ ‘พล.อ.ประวิตร’ เหตุมีมูลไม่เพียงพอ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053