รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_6965-222-222

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๒๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “ กระทรวงเกษตรฯ ระดมหน่วยงานช่วยเกษตรกรภาคใต้” โดยมี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน นางสาวดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายบรรจง จำนงศิตธรรม  รองอธิบดีกรมประมง นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สนทนาในรายการถึง แนวทางการเร่งฟื้นฟูเยียวยากับพี่น้องประชาชนในพื้้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053