เริ่มแล้ว!! งานวันเด็ก’ถนนสายวิทย์’สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ ชวนเด็กร่วมสนุกกว่า100กิจกรรม

เริ่มแล้ว!! งานวันเด็ก’ถนนสายวิทย์’สร้างแรงบันดาลใจการเรียนรู้ ชวนเด็กร่วมสนุกกว่า100กิจกรรม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053