ทั่วประเทศเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็ก ‘ยะลา’ สานฝันเด็กพิเศษ สร้างความสุข รอยยิ้มในพื้นที่

ทั่วประเทศเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็ก ‘ยะลา’ สานฝันเด็กพิเศษ สร้างความสุข รอยยิ้มในพื้นที่

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053