รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_0139-10-10 IMG_0129-10-10

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๒๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “ สาธารณสุขห่วงใย ผู้ประสบภัยภาคใต้” โดยมี นายแพทย์ประพันธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนทนาในถึง ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผบกระทบจากภัยพิบัติ รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

 

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053