ถ่ายทอดสด การแถลงผลการดำเนินงานปีที่ 4 ของรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล 1 ก.พ. 62

ถ่ายทอดสด การแถลงผลการดำเนินงานปีที่ 4 ของรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล 1 ก.พ. 62

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053