รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน

IMG_1971-333-333 IMG_1961-333-333

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น “ การท่องเที่ยวไทยขึ้นสู่อันดับ ๔ ของโลก” โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนทนาถึง ภาคการท่องเที่ยวของไทยจะมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย รายละเอียดติดตามชมได้จากรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจน ซึ่งมี นางสาวอารยา สุวิเศษศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการเคลียร์ – คัด ชัดเจนได้ใน เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ข่าว/ภาพ  ประชาสัมพันธ์ฯ

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053