ประเมินส่งออกปี 62 ขยายตัว 4.4% ต่ำสุดในรอบ 3 ปี ชี้สงครามการค้ายังยืดเยื้อ-ทิศทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

ประเมินส่งออกปี 62 ขยายตัว 4.4% ต่ำสุดในรอบ 3 ปี ชี้สงครามการค้ายังยืดเยื้อ-ทิศทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัว

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053