เตือน!! ‘โคลนลาวา’ พอกตัว-ดื่มกิน เสี่ยงผิวหนังอักเสบและโรคฉี่หนู เป็นของแถม

เตือน!! ‘โคลนลาวา’ พอกตัว-ดื่มกิน เสี่ยงผิวหนังอักเสบและโรคฉี่หนู เป็นของแถม

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053