‘ผบ.ทบ.’ เตือนพรรคการเมือง อย่าหาเสียงพาดพิงเบื้องสูง ย้อนถามเพลงอะไรฮิตตอนนี้..หนักแผ่นดิน

‘ผบ.ทบ.’ เตือนพรรคการเมือง อย่าหาเสียงพาดพิงเบื้องสูง ย้อนถามเพลงอะไรฮิตตอนนี้..หนักแผ่นดิน

Share
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053